portfolio > commissions

Monogrammed Baby Feeding Spoons
Monogrammed Baby Feeding Spoons
Sterling silver
5.5" x 1" x .375"
2023

Photo by Chloe Darke