portfolio > commissions

Monogrammed Baby Feeding Spoon Detail - SRF
Monogrammed Baby Feeding Spoon Detail - SRF
Sterling silver
5.5" x 1" x .375"
2021

Photo by Chloe Darke